LEVSTIKOVA POT ®      Znak in ime Levstikove poti sta registrirani blagovni znamki.

 

* Novice
* Množično
   popotovanje

* Med letom
   na pot

* Knjige
* Fotografije
* Arhiv

* Povezave
* Informacije

Zadnja sprememba:
23.11.2002  

Domov-Home

 

NOVA KNJIGA OB 15. POPOTOVANJU 2001

Tudi ob jubilejnem, 15. popotovanju po Levstikovi poti je izšla nova knjiga, ki so jo prejeli vsi prijavljeni udeleženci prireditve. Letos bodo v njej še posebej zanimive vsebine.

Poleg standardnega ponatisa Levstikovega Popotovanja iz Litije do Čateža je v njej tudi vsebina raziskovalne naloge učencev Osnovne šole Litija pod vodstvom Fani Rovšek Kosmač z naslovom Od grajskega do kmečkega jedilnika. V njej so predstavili zgodovino prehranjevanja grajske gospode na Bogenšperku in navadnih ljudi v tem delu Slovenije, vse skupaj pa je začinjeno z presenetljivimi starimi kuharskimi recepti iz tistih časov.

Vsebina:


Kolofon
Rudi Bregar: Levstikova pot danes

Fran Levstik: Popotovanje iz Litije do Čateža
Fani Rovšek Kosmač s člani zgodovinskega krožka OŠ Litija:
Prehrana na Slovenskem
Roman Ponebšek: Planinsko društvo Litija se predstavlja

 

OPOZORILO: Za spletne knjige veljajo iste zakonske uredbe o intelektualni lastnini ter avtorskih pravicah kot pri standardnih knjigah in drugih registriranih publikacijah. Besedilo spletne različice knjige je na voljo vsem uporabnikom spleta zastonj (freeware). Dovoljeno je tiskanje na domačih ali službenih tiskalnikih in uporaba besedila za osebno rabo, prepovedano pa je spreminjanje oziroma kakršenkoli vsebinski poseg v besedilo; ter razširjanje besedila v javnost za komercialne in podobne namene. Prepovedano je tudi kopiranje in razširjanje slikovnega gradiva. Avtorji in založba Narava Bregar k.d. si pridržujejo vse ostale, avtorske in druge pravice.

 


Copyright Narava Bregar k.d. 1998-, levstik@narava-b.si, tel. 01 899-52-51, faks 01 899-52-50
Znak in ime Levstikove poti sta registrirani blagovni znamki.
Zadnja sprememba: 23.11.2002