LEVSTIKOVA POT ®      Znak in ime Levstikove poti sta registrirani blagovni znamki.

 

* Novice
* Množično
   popotovanje

* Med letom
   na pot

* Knjige
* Fotografije
* Arhiv

* Povezave
* Informacije

Zadnja sprememba:
02.06.2002  

Domov-Home

 

CENIK OGLAŠEVANJA ZA LETO 2001 

1) KNJIGA

Format knjige bo A5, obsegala bo 64 strani enobarvnega tiska in 4 strani ovitka v štirih barvah. Naklada je 6000 izvodov.

Cenik:

  • Barven oglas, zadnja zunanja stran platnic 300.000 tolarjev
  • Barven oglas, prva notranja stran platnic 250.000 tolarjev
  • Barven oglas, zadnja notranja stran platnic 250.000 tolarjev
  • Črno bel oglas, cela stran znotraj knjige 100.000 tolarjev.
  • Črno bel oglas, polovica strani znotraj knjige 50.000 tolarjev
  • Črno bel oglas, četrtina strani znotraj knjige 30.000 tolarjev

Filme za oglase zagotovi naročnik. Izdelava filmov ni vključena v ceno objave oglasa. 

2) PRIPONKE LEVSTIKOVE POTI

Priponke bodo okrogle, premera 38 mm, rdeče in modre (dvobarvne). Število: 10.000. Vsebina: bela, znak Levstikove poti, logotip naročnika.

Cena:

a)    250.000 tolarjev

b)    150.000 tolarjev (samo v kombinaciji z barvno reklamo na platnicah knjige) 

3) TRANSPARENTI

Postavitev transparenta ob prireditveni progi je 30.000 tolarjev. Za naročnike oglasov pod 1) in 2) brezplačno.

Knjigo in priponko dobi vsak prijavljeni udeleženec popotovanja po Levstikovi poti. Material bodo uporabili tudi na sejmu Alpe Adria in drugih predstavitvah Levstikove poti v naslednjem letu v Sloveniji in tujini. Vsak naročnik oglasa ima možnost postavitve ene spletne strani na internetu v okviru Levstikove poti in povezavo na svoje domače strani. 

Za dodatne podrobnosti in vrste oglaševanja:

-  med 16. in 20. uro (sobota in nedelja) na telefon 01 899 52 51 ali faks 01 899 52 50.

-  na elektronski naslov levstik@narava-b.si

-  poštni naslov TRC Levstikova pot, Grbinska cesta 24, p. p. 34, 1270 Litija.

 


Copyright Narava Bregar k.d. 1998-, levstik@narava-b.si, tel. 01 899-52-51, faks 01 899-52-50
Znak in ime Levstikove poti sta registrirani blagovni znamki.
Zadnja sprememba: 02.06.2002