LEVSTIKOVA POT ®      Znak in ime Levstikove poti sta registrirani blagovni znamki.

 

* Novice
* Množično
   popotovanje

* Med letom
   na pot

* Knjige
* Fotografije
* Arhiv

* Povezave
* Informacije

Zadnja sprememba:
11.07.2002  

Domov-Home

 

ZNAK IN IME LEVSTIKOVA POT

ZNAK LEVSTIKOVE POTI

Na podlagi 67. člena Zakona o industrijski lastnini (uradni list RS, št. 13/92 in 27/93) je Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino izdal

LISTINO

ZNAMKA številka: 9671346
Nosilec: Rudi Bregar, Grbinska cesta 24, 1270 Litija, SI
Datum prijave: 15. oktober 1996
Videz znamke:

Navedba barv: zelena
Seznam blaga in storitev:
razred16: izdelki iz papirja in lepenke, ki jih ne vsebujejo drugi razredi; fotografije, papir, lepenka, knjigoveški material, pisarniški material.
razred 26: kovinske priponke
razred 41: organiziranje športnih, kulturnih in razvedrilnih prireditev

Glavni podatki iz prijave znamke so objavljeni v Biltenu za industrijsko lastnino letnik 1997, št. 3, z dne 30. junija 1997.

Znamka je priznana z odločbo št. 670-1346/96-AČ-7, z dne 22. decembra 1997 in istega dne vpisana v register znamk pod številko 9671346.

Podatki o priznani znamki so objavljeni v Biltenu za industrijsko lastnino letnik 1998, št. 1, z dne 28. februarja 1998.

Znamka velja 10 let od datuma prijave, njena veljavnost se lahko podaljša poljubno mnogokrat.


IME LEVSTIKOVE POTI

Na podlagi 67. člena Zakona o industrijski lastnini (uradni list RS, št. 13/92 in 27/93) je Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino izdal

LISTINO

ZNAMKA številka: 9671347
Nosilec: Rudi Bregar, Grbinska cesta 24, 1270 Litija, SI
Datum prijave: 15. oktober 1996
Videz znamke:
LEVSTIKOVA POT
Seznam blaga in storitev:
razred 35: storitve oglaševanja na plakatih, v medijih in na avtobusih.
razred 39: organizacija turističnih potovanj.
razred 41: organizacija športnih, kulturnih in razvedrilnih prireditev

Glavni podatki iz prijave znamke so objavljeni v Biltenu za industrijsko lastnino letnik 1997, št. 3, z dne 30. junija 1997.

Znamka je priznana z odločbo št. 670-1347/96-AČ-5, z dne 22. decembra 1997 in istega dne vpisana v register znamk pod številko 9671347.

Podatki o priznani znamki so objavljeni v Biltenu za industrijsko lastnino letnik 1998, št. 1, z dne 28. februarja 1998.

Znamka velja 10 let od datuma prijave, njena veljavnost se lahko podaljša poljubno mnogokrat.

 

 


Copyright Narava Bregar k.d. 1998-, info@levstik.net, tel. 01 899-52-51, faks 01 899-52-50
Znak in ime Levstikove poti sta registrirani blagovni znamki.
Zadnja sprememba: 11.07.2002