Domov  -  Popotovanje  -  E-knjige  - Fotografija -   Povezave  -  Kontakt 

PREDSTAVITEV DRUŠTEV

 

PETLETNO DELOVANJE VINOGRADNIŠKEGA DRUŠTVA »ŠTUC« ŠMARTNO

Vinogradniško društvo Štuc Šmartno pri LitijiSodobne zahteve pridelave grozdja in kletarjenje vina ter potrebe po medsebojnem druženju vinogradnikov so porodile zamisel o ustanovitvi vinogradniškega društva na območju šmarske občine. 

Društvo je bilo ustanovljeno meseca aprila 2005. K sodelovanju pri ustanavljanju društva so bili povabljeni vinogradniki iz celotnega območja Občine Šmartno pri Litiji, priključili pa so se tudi nekateri vinogradniki iz Občine Litija. 

Društvo se je ustanovilo predvsem z namenom in ciljem organiziranja in vzpodbujanja vinogradnikov k razvoju vinogradništva in k ustvarjalni in raziskovalni dejavnosti na tem področju. Poudarek delovanja društva je predvsem namenjen strokovnemu izobraževanju članstva na področju vinogradništva in kletarjenja.  

Članstvo v društvu se iz leta v leto povečuje in danes šteje že čez 250 vinogradnikov. 

Že po enem letu je društvo postalo 27. član Zveze društev vinogradnikov Dolenjske. 

Štuc je vsakoletni organizator martinovanja v Šmartnem pri Litiji, sodeluje na martinovem sejmu v domačem kraju, vsako leto pa se predstavi in sodeluje tudi na drugih prireditev kot so Teden cvička v Novem mestu, Radgonski sejem, tradicionalni pohod od Litije do Čateža ter sodeluje s sosednimi vinogradniškimi in ostalimi društvi. Za članstvo, društvo organizira nekajkrat letno strokovno izobraževanje in strokovne ekskurzije v druge vinorodne okoliše in pohode po vinskih poteh v lastni občini. 

Predvsem pa so vinogradniki ŠTUCA ponosni na dosežene rezultate na društvenem ocenjevanju svojih vin ter na vsakoletnem ocenjevanju vin na Tednu cvička v Novem mestu. 

Število vzorcev vin, ki jih vinogradniki dajo v ocenjevanje se vsako leto povečuje. Prav rezultati iz omenjenih ocenjevanj vin dokazujejo, da se kvaliteta vin iz našega območja iz leta v leto izboljšuje, saj so vinogradniki za svoje vzorce vin prejeli že vrsto priznanj, pohval in vse vrste medalj. 

Poleg naštetih aktivnosti društva je društvo v tem času pridobilo v najem svoj prostor, kjer se odvijajo aktivnosti za potrebe društva. Sodobno vinogradniško – kletarsko opremo, ki bo še dodatno pripomogla k strokovnejšemu in kvalitetnejšemu načinu kletarjenja je društvo nabavilo iz sredstev razpisov, kakor tudi računalniško in še nekatero drugo opremo.  

Z ustanovitvijo in delovanjem vinogradniškega društva »ŠTUC« Šmartno je bila zapolnjena praznina, ki je bila prisotna med vinogradniki šmarskega območja. Petletni rezultati društva pa potrjujejo, da je bila odločitev o ustanovitvi smiselna, pravilna in zelo potrebna.   

Štuc je na prehojeno pot lahko ponosen, saj je v tako kratkem času delovanja dosegel zavidljive rezultate in je na pravi poti, da z uspešnem delovanjem tudi nadaljuje. 

Jože Perme

VINOGRADNIŠKO DRUŠTVO ŠTUC
Staretov trg 25
1275 Šmartno pri Litiji
tel. 01 898-78-20