Domov  -  Popotovanje  -  E-knjige  - Fotografija -   Povezave  -  Kontakt 
O AVTORSKIH PRAVICAH LEVSTIKOVE POTI

 

 

ZNAK LEVSTIKOVE POTI

Na podlagi 67. člena Zakona o industrijski lastnini (uradni list RS, št. 13/92 in 27/93) je Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino izdal

LISTINO

 

ZNAMKA številka: 9671346
Nosilec: Rudi Bregar, Grbinska cesta 24, 1270 Litija, SI
Datum prijave: 15. oktober 1996
Videz znamke:

Navedba barv: zelena

Seznam blaga in storitev:
razred16: izdelki iz papirja in lepenke, ki jih ne vsebujejo drugi razredi; fotografije, papir, lepenka, knjigoveški material, pisarniški material.
razred 26: kovinske priponke
razred 41: organiziranje športnih, kulturnih in razvedrilnih prireditev

Glavni podatki iz prijave znamke so objavljeni v Biltenu za industrijsko lastnino letnik 1997, št. 3, z dne 30. junija 1997.

 

Znamka je priznana z odločbo št. 670-1346/96-AČ-7, z dne 22. decembra 1997 in istega dne vpisana v register znamk pod številko 9671346.

 

Podatki o priznani znamki so objavljeni v Biltenu za industrijsko lastnino letnik 1998, št. 1, z dne 28. februarja 1998.

 

Znamka velja 10 let od datuma prijave, njena veljavnost se lahko podaljša poljubno mnogokrat.


IME LEVSTIKOVE POTI

Na podlagi 67. člena Zakona o industrijski lastnini (uradni list RS, št. 13/92 in 27/93) je Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino izdal

LISTINO

 

ZNAMKA številka: 9671347
Nosilec: Rudi Bregar, Grbinska cesta 24, 1270 Litija, SI
Datum prijave: 15. oktober 1996
Videz znamke:
LEVSTIKOVA POT


Seznam blaga in storitev:
razred 35: storitve oglaševanja na plakatih, v medijih in na avtobusih.
razred 39: organizacija turističnih potovanj.
razred 41: organizacija športnih, kulturnih in razvedrilnih prireditev

 

Glavni podatki iz prijave znamke so objavljeni v Biltenu za industrijsko lastnino letnik 1997, št. 3, z dne 30. junija 1997.

 

Znamka je priznana z odločbo št. 670-1347/96-AČ-5, z dne 22. decembra 1997 in istega dne vpisana v register znamk pod številko 9671347.

 

Podatki o priznani znamki so objavljeni v Biltenu za industrijsko lastnino letnik 1998, št. 1, z dne 28. februarja 1998.

 

Znamka velja 10 let od datuma prijave, njena veljavnost se lahko podaljša poljubno mnogokrat.

 

Blagovni znamki sta bili jeseni 2006 podaljšani za naslednjih 10 let.