Domov  -  Popotovanje  -  E-knjige  - Fotografija -   Povezave  -  Kontakt 
CENIK OGLAŠEVANJA

 

1. Pokroviteljstva

 

Podjetje se lahko odloči za več vrst pokroviteljstev:

- Generalni pokrovitelj

- Zlati pokrovitelj

- Srebrni pokrovitelj

- Bronasti pokrovitelj

 

O pokroviteljstvih se dogovarjamo individualno, zato željo po pokroviteljstvu sporočite na info@levstik.si in se dogovorimo o vseh podrobnostih.

 

2. Knjiga Levstikova pot

Format knjige je A5, obsega 72 notranjih strani 4 strani ovitka. Celotna knjiga bo tiskana v barvah, zato so tudi vsi oglasi barvni. Naklada je 10.000 izvodov, prejmejo jo udeleženci prireditve, določeno število se razdeli v promocijske namene. 

celostranski barvni oglas na prvi notranji strani ovitka knjige

790 €

naročnik postane Pokrovitelj Levstikove poti

celostranski barvni oglas na zadnji strani ovitka knjige

990 €

naročnik postane Pokrovitelj Levstikove poti

celostranski barvni oglas na notranjih straneh knjige

240 €

 

polstranski barvni oglas na notranjih straneh knjige

150 €

 

objava imena podjetja, z ulico, hišno številko in pošto, telefonom, elektronskim in internetnim naslovom *

49 €

*

objava imena z osnovnimi podatki in logotipom ** 69 €

 

* Objava imena podjetja … vključuje tekstovno objavo v knjigi Levstikove poti in objavo podjetja s povezavo na domače strani podjetja na internetnih straneh www.levstik.si za obdobje enega leta. Oglas je barvni!

** Lahko pa se odločite za oglas z logotipom. Ta stane 69 €.

 

 

 

3. Druge oblike oglaševanja

Če imate predlog drugačnega oglaševalskega sodelovanja, sporočite, in se bomo dogovorili o podrobnostih. V nekaterih primerih je možna delna kompenzacija s praktičnimi nagradami v izdelkih in storitvah, ki bi bili zanimivi v skladu s konceptom prireditve.

 

4. Oglaševanje na internetu

Vse gornje oblike oglaševanja vključujejo tudi enoletno oglaševanje na internetnih straneh www.levstik.si.  

Izdelava oglasov ni vključena v ceni oglaševanja. Oglas zagotovi naročnik oglaševanja oziroma ga zagotovimo mi proti plačilu. Izjema je oglas z objavo imena podjetja brez grafičnega oblikovanja, kjer naročnik zagotovi zgolj podatke in jih objavimo kot besedilo. Vsi oglasi so barvni, če se ne dogovorimo drugače.

Ostale oblike oglaševanja po dogovoru (panoji, transparenti, zastave, …). 

Delne kompenzacije so praviloma mogoče za zneske nad 500 €.

Zneski so bruto (končni) brez vključenega DDV, ker družba ni zavezanec za DDV.

Kontakt: info@levstik.si

Cenik velja od 1. 9. 2012.