LEVSTIKOVA POT

      | LEVSTIKOVA POT HUMARJEVA POT | ORGANIZATOR|
| Novice | Popotovanje | Fotografije | E-knjige | Arhivi| Povezave | Kontakt|
23. POPOTOVANJE PO LEVSTIKOVI POTI


Sabina Bešič:
Značilnosti in učinki množičnih pohodov na primeru pohoda od Litije do Čateža
 

UVOD

Namen seminarske naloge je prikazati splošne značilnosti in učinke množičnih pohodov, na primeru Pohoda od Litije do Čateža.

Cilji pa so izvedeti nekaj splošnih značilnosti o pohodništvu in ponudbah pohodništva v Sloveniji, kakšni so motivi ljudi, da se ukvarjajo s to dejavnostjo in kakšni so vplivi pohodništva na okolje. V seminarsko nalogo sem vključila tudi definicijo planinskega pohoda, ki je nastala za bolj specifične potrebe Planinske zveze Slovenije in velja v Sloveniji, ter zgodovino in objave o množičnih pohodih. O  tej temi ni bilo napisane veliko literature, zato sem si pomagala z literaturo, ki obravnava pohodništvo na splošno.  

Za primer množičnega pohoda sem vzela Pohod od Litije do Čateža. Za ta primer sem se odločila, ker gre za največji tovrstni pohod v Sloveniji, ker sem se ga tudi sama že večkrat udeležila in ker gre za pohod, ki ima poseben pomen za Litijo, mesto v katerem živim. Najprej sem predstavila nekaj splošnih značilnosti pohoda, dodala še zgodovino in opis poti, ter objave o pohodu, ki se pojavljajo v medijih. Največ informacij o pohodu sem dobila na uradni strani o Levstikovem pohodu (http://www.levstik.si). Informacije glede same organizacije pohoda sem dobila z intervjujem, ki sem ga naredila z organizatorjem g. Rudijem Bregarjem. Ker sem želela dobiti še nekaj informacij o osebnih izkušnjah pohodnikov, sem intervjuvala šest udeležencev pohoda, ki so se ga udeležili vsaj trikrat.     

 

Opozorilo: Vsebina seminarske naloge je zaščitena v skladu z predpisi o varovanju avtorskih pravic in intelektualne lastnine. Vsakršno povzemanje in kopiranje iz tega vira je brez soglasja avtorice kaznivo.

Izjavljam, da sprejemam navedena določila in želim pogledati celotno vsebino seminarske naloge.

Prenesi seminarsko nalogo ...

 

OPOZORILA 
Besedila na teh straneh niso uradne vsebine, zato jih kot takšne ni dovoljeno uporabljati v uradne namene. Za vsako drugo uporabo je potrebno soglasje avtorja. 

Znak in ime Levstikova pot sta zaščiteni blagovni znamki, zato njuna uporaba brez dovoljenja avtorja ni dovoljena. Zato bomo v takšnih primerih ukrepali v skladu z zakonom.  

 
   

| Novice | Popotovanje | Fotografije | E-knjige | Arhivi| Povezave | Kontakt|

Copyright 1998-         Narava Bregar k.d.        Vse pravice pridržane.