LEVSTIKOVA POT

      | LEVSTIKOVA POT HUMARJEVA POT | ORGANIZATOR|
| Novice | Popotovanje | Fotografije | E-knjige | Arhivi| Povezave | Kontakt|
E-KNJIGE LEVSTIKOVE POTI

Levstikova pot je Srce Slovenije

Knjiga je brezplačna, pričakujemo pa kakšno vaše mnenje na naslov info@levstik.si.


CIP - Kataložni zapis o publikaciji

Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

 

796.51(497.451)(0.034.2)

 

   LEVSTIKOVA pot je Srce Slovenije [Elektronski vir] / avtorji   

besedil Rudi Bregar ... [et al.] ; uredil Rudi Bregar ; fotografije

Rudi Bregar ... [et al.]. - El. knjiga. - Sevno : Narava Bregar,  

2009

 

Dostopno tudi na: http://www.levstik.si/2009/pohod

 

ISBN 978-961-92532-2-9

 

1. Bregar, Rudi

 

248152832


Knjiga v formatu PDF - prenesite si jo s klikom na sliko 24,5 MB:


OPOZORILO: Za spletne knjige veljajo iste zakonske uredbe o intelektualni lastnini ter avtorskih pravicah kot pri standardnih knjigah in drugih registriranih publikacijah. Besedilo spletne različice knjige je na voljo vsem uporabnikom spleta zastonj (freeware). Dovoljeno je tiskanje na domačih ali službenih tiskalnikih in uporaba besedila za osebno rabo, prepovedano pa je spreminjanje oziroma kakršenkoli vsebinski poseg v besedilo; ter razširjanje besedila v javnost za komercialne in podobne namene. Prepovedano je tudi kopiranje in razširjanje slikovnega gradiva. Avtorji in založba Narava Bregar k.d. si pridržujejo vse ostale, avtorske in druge pravice.


 

 
    

| Novice | Popotovanje | Fotografije | E-knjige | Arhivi| Povezave | Kontakt|

Copyright 1998-         Narava Bregar k.d.        Vse pravice pridržane.