LEVSTIKOVA POT

      | LEVSTIKOVA POT HUMARJEVA POT | ORGANIZATOR|
| Novice | Popotovanje | Fotografije | E-knjige | Arhivi| Povezave | Kontakt|
ZANIMIVOSTI IZ ZGODOVINE

Levstikova pot pred 51 leti

Nekaj dni pred 23. popotovanjem po Levstikovi poti smo na internetu našli dragocene slike. Objavo slik posvečamo leta 2008 umrlemu avtorju fotografij. Cene Omerzelj jih je na Levstikovi poti posnel že daljnega 1958. leta. Z dovoljenjem avtorja jih je na http://www.ff.uni-lj.si/publikacije/ucbeniki/mh/galeri89/index.html objavil prof. Miran Hladnik (1954 -), slovenski literarni zgodovinar, avtor več knjig o slovenski književnosti in profesor slovenske književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.  

Tistega leta je pohod vodil prof. Anton Slodnjak (1899 – 1983), slovenski literarni zgodovinar, kritik, pripovednik in prešernoslovec. Kasneje se je svojimi študenti prav na sv. Martina dan po poti med Litijo in Čatežem redno odpravljal tudi prof. Matjaž Kmecl (1934 -), slovenist, literarni zgodovinar in teoretik, pisatelj in politik. 

Če bi kdor koli vedel kaj več podrobnosti o posamezni sliki, predvsem o točnem kraju nastanka, bomo zelo veseli, če boste informacije posredovali na naslov info@levstik.si.

Vir vseh slik: http://www.ff.uni-lj.si/publikacije/ucbeniki/mh/galeri89/index.html

 
Prof. Anton Slodnjak na popotovanju,
najverjetneje tik pred Čatežem

S prof. Antonom Slodnjakom od Litije do Čateža  
 
Prof. Anton Slodnjak na poti od Litije do Čateža.
V ozadju Preska nad Kostrevnico pred 51 leti in …

… Preska nad Kostrevnico leta 2009
(foto: Robert Rozman).  
 
Pohodniki leta 1958, najbrž nekje na Libergi.
 
Pohodniki gredo proti Gabrovki (nekdanji Sv. Križ).
 
Na poti med Litijo in Čatežem

Dobrodošel počitek med potjo  

Ob razvalinah gradu Turn  

Pohod od Litije do Čateža, desno sta
Jože Koruza in Matjaž Kmecl  

Vir vseh slik: http://www.ff.uni-lj.si/publikacije/ucbeniki/mh/galeri89/index.html


OPOZORILO: Za spletne knjige veljajo iste zakonske uredbe o intelektualni lastnini ter avtorskih pravicah kot pri standardnih knjigah in drugih registriranih publikacijah. Besedilo spletne različice knjige je na voljo vsem uporabnikom spleta zastonj (freeware). Dovoljeno je tiskanje na domačih ali službenih tiskalnikih in uporaba besedila za osebno rabo, prepovedano pa je spreminjanje oziroma kakršenkoli vsebinski poseg v besedilo; ter razširjanje besedila v javnost za komercialne in podobne namene. Prepovedano je tudi kopiranje in razširjanje slikovnega gradiva. Avtorji in založba Narava Bregar k.d. si pridržujejo vse ostale, avtorske in druge pravice.


 

 
    

| Novice | Popotovanje | Fotografije | E-knjige | Arhivi| Povezave | Kontakt|

Copyright 1998-         Narava Bregar k.d.        Vse pravice pridržane.