LEVSTIKOVA POT

      | LEVSTIKOVA POT HUMARJEVA POT | ORGANIZATOR|
| Novice | Popotovanje | Fotografije | E-knjige | Arhivi| Povezave | Kontakt|
E-KNJIGE LEVSTIKOVE POTI

Levstikova pot v srcu Slovenije

Knjiga je brezplačna, pričakujemo pa kakšno vaše mnenje na naslov info@levstik.si


CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 

796.51(497.451)(0.034.2) 

   LEVSTIKOVA pot v srcu Slovenije [Elektronski vir] / avtorji    
besedil Rudi Bregar ... [et al.] ; uredil Rudi Bregar ; fotografije
Rudi Bregar, arhiv Levstikove poti, arhiv Centra za razvoj Litija].
- Sevno : Narava Bregar, 2008 

Dostopno tudi na: http://www.levstik.si/2008/srce  

ISBN 978-961-92532-0-5

1. Bregar, Rudi
241891072


Knjiga v formatu PDF - prenesite si jo:

Ovitek ... (5 MB)

Knjiga ... (2,7 MB)


OPOZORILO: Za spletne knjige veljajo iste zakonske uredbe o intelektualni lastnini ter avtorskih pravicah kot pri standardnih knjigah in drugih registriranih publikacijah. Besedilo spletne različice knjige je na voljo vsem uporabnikom spleta zastonj (freeware). Dovoljeno je tiskanje na domačih ali službenih tiskalnikih in uporaba besedila za osebno rabo, prepovedano pa je spreminjanje oziroma kakršenkoli vsebinski poseg v besedilo; ter razširjanje besedila v javnost za komercialne in podobne namene. Prepovedano je tudi kopiranje in razširjanje slikovnega gradiva. Avtorji in založba Narava Bregar k.d. si pridržujejo vse ostale, avtorske in druge pravice.


 

:: GLAVNI POKROVITELJ 22. POPOTOVANJA PO LEVSTIKOVI POTI ::  


:: SOORGANIZATOR 22. POPOTOVANJA PO LEVSTIKOVI POTI ::


Republika Slovenija
Direktorat za šport


    

| Novice | Popotovanje | Fotografije | E-knjige | Arhivi| Povezave | Kontakt|

Copyright 1998-         Narava Bregar k.d.        Vse pravice pridržane.