LEVSTIKOVA POT

      | LEVSTIKOVA POT HUMARJEVA POT | ORGANIZATOR|
| Novice | Popotovanje | Fotografije | E-knjige | Arhivi| Povezave | Kontakt|
22. POPOTOVANJE PO LEVSTIKOVI POTI


PROMETNE INFORMACIJE ZA DAN POPOTOVANJA

V jutranjem in dopoldanskem času bo zaradi popotovanja po Levstikovi poti oviran promet na vseh cestah na območju Litije in Šmartnega pri Litiji, zato prosimo za previdno vožnjo in upoštevanje navodil organizatorjev. 

Cel dan bo na posameznih odsekih ceste Litija - Šmartno pri Litiji - Moravče pri Gabrovki - Čatež - Velika Loka večje število pohodnikov, zato prosimo za strpno vožnjo in strogo upoštevanje navodil organizatorjev in policije.

Popolna zapora mestnega središča v Litiji med 5. in 10. uro

Med 5. in 10. uro bo popolna zapora naslednjih ulic in cest:
* lokalna cesta od križišča z glavno cesto Ljubljana - Zagorje do odcepa za Podšentjur,
* Trg svobode, Valvasorjev trg do križišča z Ulico Mire Pregljeve, del Jerebove ulice od Valvasorjevega trga do križišča z glavno cesto Ljubljana - Zagorje in Levstikova ulica.

Dovoz bo mogoč samo stanovalcem in intervencijskim vozilom.

Popolna zapora Litijske ceste v Šmartnem med 5. in 10. uro

Med 5. in 10. uro bo popolna zapora Litijske ceste v Šmartnem pri Litiji od križišča pri Zdravstvenem domu Litija do križišč pri spomeniku v Šmartnem (Ustje).

Dovoz bo mogoč samo stanovalcem in intervencijskim vozilom.

Parkirišča za osebna vozila v Litiji in Šmartnem pri Litiji

Parkirna mesta za osebne avtomobile so organizirana v Litiji:
* parkirišče pred občinsko zgradbo na Jerebovi ulici in okolici,
* parkirišče ob železniški postaji v Litiji.

Parkirna mesta za osebne avtomobile so organizirana v Šmartnem pri Litiji:
* parkirišče
ob Kulturnem domu Šmartno.

Prireditelj popotovanja ne zagotavlja varovanja parkiranih avtomobilov, zato preverite, da avtomobile parkirate v skladu s predpisi.

Popolna zapora ceste na Čatežu med 11. in 17. uro

V času prireditve bo na Čatežu veljal poseben prometni režim z zaporo ceste. Med 11.00 in 17.00 bo popolna zapora regionalne ceste na odseku Moravče-Čatež-Trebnje na Čatežu v dolžini 310 metrov. Obvoz bo možen po lokalni cesti Mrzla Luža - Račje selo in po lokalni cesti Čatež - Račje selo in bo označen z ustrezno signalizacijo.

Parkirišča za osebna vozila so na Čatežu zelo omejena

Parkirnih mest za osebne avtomobile je na cilju popotovanja zaradi specifične lege Čateža omejeno. Tudi letos bodo na isti lokaciji kot lani in bodo posebej označena. Turistično društvo Čatež opozarja vse voznike osebnih vozil, da upoštevajo poseben prometni režim in parkirajo samo na teh parkiriščih. Parkiranje osebnih vozil izven organiziranih parkirišč ni dovoljeno. Ob upoštevanju tega priporočila boste poskrbeli za varnost svojega vozila in prispevali k splošni prometni varnosti v času prireditve.

 

Dodatne informacije dobite prek e-naslova info@levstik.si.

OPOZORILA 
Besedila na teh straneh niso uradne vsebine, zato jih kot takšne ni dovoljeno uporabljati v uradne namene. Za vsako drugo uporabo je potrebno soglasje avtorja. 

Znak in ime Levstikova pot sta zaščiteni blagovni znamki, zato njuna uporaba brez dovoljenja avtorja ni dovoljena. Zato bomo v takšnih primerih ukrepali v skladu z zakonom.  

:: GLAVNI POKROVITELJ 22. POPOTOVANJA PO LEVSTIKOVI POTI ::  


:: SOORGANIZATOR 22. POPOTOVANJA PO LEVSTIKOVI POTI ::


Republika Slovenija
Direktorat za šport


   

| Novice | Popotovanje | Fotografije | E-knjige | Arhivi| Povezave | Kontakt|

Copyright 1998-         Narava Bregar k.d.        Vse pravice pridržane.