LEVSTIKOVA POT

      | LEVSTIKOVA POT HUMARJEVA POT | ORGANIZATOR|
| Novice | Popotovanje | Fotografije | E-knjige | Arhivi| Povezave | Kontakt|
19. POPOTOVANJE PO LEVSTIKOVI POTI

Prijave organiziranih planinskih skupin

To velja samo za skupine nad 30 udeležencev, za posameznike predprijave niso potrebne, ampak se prijavite na startu med 7. in 9. uro.

Na razpolago imate dve možnosti:

1. S predprijavo skupine in plačilom prijavnine na transakcijski račun 03110-1012356018 najkasneje do ponedeljka, 7. novembra 2005. V tem primeru je znesek prijavnine na posameznika 400 tolarjev. Takoj po prejemu obvestila vam bomo poslali podrobna navodila, kako ravnati ob prihodu na start.

2. Prijavnino lahko udeleženci poravnajo na klasičnih prijavnih mestih na startu v Šmartnem pri Litiji. V tem primeru je cena prijavnine 500 tolarjev na posameznika. Avtobus dobi oznako z dovoljenjem za parkiranje na prireditveni progi oziroma na cilju na Čatežu.

Avtobusi, ki ne bodo imeli oznake z dovoljenjem za parkiranje na cilju, ne bodo nadzorovani in organizator ne bo spremljal njihovega gibanja, da bi udeležencem lahko svetovali, kje je parkiran. Obenem avtobusi brez oznake z dovoljenjem za parkiranje ne bodo mogli do cilja.

 
:: GLAVNI POKROVITELJ 19. POPOTOVANJA PO LEVSTIKOVI POTI ::  

 

:: SOORGANIZATOR 19. POPOTOVANJA PO LEVSTIKOVI POTI ::
Zavod za šport Slovenije


   

| Novice | Popotovanje | Fotografije | E-knjige | Arhivi| Povezave | Kontakt|

Copyright 1998-         Narava Bregar k.d.        Vse pravice pridržane.