LEVSTIKOVA POT

      | LEVSTIKOVA POT HUMARJEVA POT | ORGANIZATOR|
| Novice | Popotovanje | Fotografije | E-knjige | Arhivi| Povezave | Kontakt|
E-KNJIGE LEVSTIKOVE POTI - 2002

LEVSTIKOVA POT - PODOBA ČASA

Tudi ob jubilejnem, 16. popotovanju po Levstikovi poti je izšla nova knjiga, ki jo prejmejo vsi prijavljeni udeleženci prireditve. Letos so v njej še posebej zanimive vsebine.

Vsebina:

Naslovnica
Kolofon in CIP
Rudi Bregar: Levstikova pot danes

Fran Levstik: Popotovanje iz Litije do Čateža
Peter Avbelj: Šmartno Pri Litiji
Peter Avbelj: Praznovanja, šege, običaji
Martin Brilej: Litija in železnica
Simona Jaklič: Litija
Simona Jaklič: Moje mesto
Rudi Bregar: Območje Levstikove poti v sliki
Rudi Bregar: Sevno
Marinka Vidgaj: Primskovo
Anica Resnik, Metka Potočnik, Vanja Pajk,
Simona Strah, Martina Ribič, Alja Peterlin: Primskovo - zgodovina kraja
Slavi Baš, Mija Bernik, Blaž Pleterski, Marta Kovačič,
Matej Kolšek, Urban Drnovšek, Bojana Ilnikar:
Jurij Humar - čudodelnik s Primskovega

   LEVSTIKOVA pot - prehranske navade skozi čas [Elektronski vir] / avtorji
besedil Fani Rovšek Kosmač ... [et al.] ; uredil Rudi Bregar ; fotografije
Rudi Bregar, arhiv Osnovne šole Litija ; izdelava karte Geodetski inštitut
Slovenije. - Litija : Narava Bregar, 2002

Način dostopa (URL): http://www.levstik.si/prehrana. - Opis temelji na
verziji z dne 20.11.2002

796.51(497.4-12)(036)
821.163.6-32
929.52 Windischgraetz
641/642(497.4-12)(091)

COBISS.SI-ID 121176064

 

OPOZORILO: Za spletne knjige veljajo iste zakonske uredbe o intelektualni lastnini ter avtorskih pravicah kot pri standardnih knjigah in drugih registriranih publikacijah. Besedilo spletne različice knjige je na voljo vsem uporabnikom spleta zastonj (freeware). Dovoljeno je tiskanje na domačih ali službenih tiskalnikih in uporaba besedila za osebno rabo, prepovedano pa je spreminjanje oziroma kakršenkoli vsebinski poseg v besedilo; ter razširjanje besedila v javnost za komercialne in podobne namene. Prepovedano je tudi kopiranje in razširjanje slikovnega gradiva. Avtorji in založba Narava Bregar k.d. si pridržujejo vse ostale, avtorske in druge pravice.


 

:: Levstikova pot - podoba časa ::  

 


    

| Novice | Popotovanje | Fotografije | E-knjige | Arhivi| Povezave | Kontakt|

Copyright 1998-         Narava Bregar k.d.        Vse pravice pridržane.