LEVSTIKOVA POT

      | LEVSTIKOVA POT HUMARJEVA POT | ORGANIZATOR|
| Novice | Popotovanje | Fotografije | E-knjige | Arhivi| Povezave | Kontakt|
SLIKE LEVSTIKOVE POTI

OGLED JUŽNE TRASE LEVSTIKOVE POTI -  24. 9. 2005
Vse slike z ogleda...

Pogled z vrha Preske nazaj proti Libergi in Šmartnem pri Litiji.

Preska nad Kostrevnico, pogled na prehojeno pot. Tu se kasneje pot loči po južni trasi Levstikove poti.

Razbore - pogled iz Ježnega vrha.

Do lani zasebna cerkev na Ježnem vrhu.

Jaka in Hana ponovno označujeta oznake Levstikove poti.

Čudovita narava v Vinjem vrhu.

Še bolj čudovita narava v Vinjem vrhu v vinogradu Jožeta Zadražnika.

Del ekipe s pregleda poti: Jaka, Hana, Marjeta, Simon in Božidar.

Še nekaj dni in grozdje bo v kleti, na množičnem pohodu pa v kozarcih pri Jožetu Zadražniku v Vinjem vrhu.

Primskova gora s tremi cerkvami na vrhu z zahodne strani.

Obla gorica, ena izmed mnogih vasi po vrhovih dolenjskega gričevja.

Ježni vrh - le še spomini na prehojeno pot

Vse slike z ogleda...

:: Levstikova pot  ::  

 


    

| Novice | Popotovanje | Fotografije | E-knjige | Arhivi| Povezave | Kontakt|

Copyright 1998-         Narava Bregar k.d.        Vse pravice pridržane.